Om Mig


Magnus Klahr kommer från Jönköping. Magnus gick först en
verktygsmakarutbildning. Senare gick han musikerutbildning
på trumpet vid musikhögskolan vid Göteborgs universitet.
Efter musikerutbildningen forskade Magnus ett år i gammal
instrumentbyggnadsteknik som utmynnade i att han byggde
en kopia av en barocktrumpet efter en ritning av ett
italienskt instrument från 1571. Detta fick intresset för
instrumentreparationer och modifikationer av olika slag att
växa.
Efter tio år som instrumentreparatör hos en välrenommerad
musikaffär var det 2010 dags att starta eget företag.
Magnus reparerar och modifierar för såväl professionella
musiker som amatörer inom alla genrer. En specialitet är att
göra modifikationer av munstycken och att specialtillverka
munstycken efter musikerns önskemål.

Hör gärna av dig om du har frågor kring ditt instrument och
musicerande!

Porträtt utav Magnus Klahr