Referenser


Referenser trumpet:
Bengt Danielsson, trumpetare Göteborgs symfoniorkester
Tarjei Hannevold, solotrumpetare Sveriges Radios symfoniorkester
Johan Åkervall, trumpetare Göteborgsoperan
Lasse Lindgren, internationell jazzsolist på trumpet, samt leadtrumpet Magnus Johansson
Magnus Johansson, frilanstrumpetare, samt leadtrumpet

Robin Rydqvist, trumpetare Göteborg Wind Orchestra

Referenser trombon:
Niklas Rydh, trombonist/ bastrombonist Bohuslän Big Band
Lars-Göran Dimle, trombonist Göteborgs symfoniorkester
Anders Hellman, bastrombonist Göteborgsoperan
Christoffer Hjelm, trombonist Göteborgsoperan

Referenser valthorn:
Per Göran, valthornist Göteborgssymfonikerna
Lisa Ford, valthornist Göteborgs symfoniorkester
Krister Pettersson, valthornist Göteborgs symfoniorkester

Referenser tuba:
Morten Agerup, tubaist Göteborgs symfoniorkester
Even Evensen, tubaist Göteborgsoperan